Bruno Santanera beschrijft:
“stress = spanning = elektriciteit + magnetisme”
die te samen de componenten van het woord elektromagnetisme vormen.
De Basis Van Het Leven!
Onze grootouders gebruikten de termen gespannen, nerveus en zenuwachtig. Het woord stress komt van het Latijnse werkwoord strengere en betekent spannen en daarmee samenhangend spanning.

Tijdens de tweede wereldoorlog kwamen de geallieerden om Europa te bevrijden. Volgens de Europeanen, leden de geallieerden allemaal aan spanningen maar zij gebruikten i.p.v. het woord spanning het woord stress. Dit kwam door de Canadese arts H. Selye die in de jaren 30 het woord stress had geïntroduceerd voor mensen met psychische en lichamelijke problemen.

De woorden ‘spanning’ en ‘gespannen’ zijn’ worden vandaag niet vaak meer gebruikt. We spreken eerder van stress en gestrest zijn als benaming van allerlei klachten.

Er is veel “verwarring” over de betekenis van het woord stress terwijl toch in het oorspronkelijke werk van arts H. Selye duidelijk te lezen staat: “Stress is Spanning”, Noodzakelijk Voor Het Leven!

Ervaring in de praktijk

Patiënten kwamen voor de eerste keer in de praktijk van Bruno Santanera en hadden veelal blijvende klachten zoals hoofdpijn, slapeloosheid, spierpijn, fantoompijnen, hyperventilatie, angsten, hartkloppingen, dermatologische aandoeningen, etc. Santanera vroeg dan altijd of ze bij de dokter waren geweest. De dokter stelde vaak vast dat het om “stress” ging, dat de patiënt zich te druk of te veel zorgen maakte.

De meeste patiënten kregen kalmeringsmiddelen, zalf of pijnstillers. Zij namen in eerste instantie genoegen met wat hun dokter had gezegd, maar het probleem werd voor velen niet opgelost…… met als gevolg: “dat de patiënt hier mee moet leren te leven”.

Daarom gingen ze naar Bruno Santanera.

Hij legde uit dat de wetenschappelijke inhoud en betekenis van “stress is spanning”, een onstabiel elektromagnetisch veld is. Dat wil zeggen, het teveel van positieve (+) lading of teveel van negatieve (—) lading zoekt een uitweg via het zenuwstelsel naar de zwakke punten in ons lichaam en veroorzaakt of verslechtert de psychische en lichamelijke klachten.

Bruno Santanera:
Heeft met de “uitleg van zijn theorie en uitvinding” het evenwicht van de onstabiele elektromagnetische spanning: Voor deze patiënten opgelost!